yazı1AK Parti 18 Kasım 2002 yılında başlayan yaklaşık oniki yıllık iktidarı süresince dört hükümette beş farklı Milli Eğitim Bakanı ile eğitim politikalarını uygulamaya çalışmıştır. Bu süreçte eğitim altyapıları başta olmak üzere eğitime önemli oranda yatırım yapılarak bir çok alanda kayda değer iyileştirmeler sağlanmıştır.  Modern görünümlü ve kullanışlı okul projelerinin geliştirilerek inşası, teknolojik donanımın iyileştirilmesi bu gelişmelerden bazılarıdır. Ancak tüm bu fiziki gelişmelere rağmen maalesef MEB en önemli kaynağı olan entelektüel sermayesini unutmuş veya görmezden gelmiştir. AK Parti Hükümetlerinin Milli Eğitim çalışanları ile ilgili belki de tek olumlu düzenleme gayreti  Hüseyin ÇELİK döneminde başlatılan “öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmesi” adıyla uygulamaya sokulan öğretmenleri meslek içinde kendilerini yetiştirmelerine özendirmek amacıyla düşünülen ve öğretmenleri “aday öğretmen”, “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olmak üzere kariyerlere ayırmayı öngören düzenleme yürürlüğe sokulmuş ve 27 Kasım 2005 tarihinde yapılan sınavla uygulanmasına başlanmıştır. Bu sınav ile akşamdan sabaha öğretmenlerimizden bir kısmı “uzman” olmuş ve maaşlarına aylık ek ödeme yapılmıştır. Sakat başlayan sürecin sancıları bu aşamadan sonra ortaya çıkmıştır. Bu sınava çeşitli nedenlerden dolayı giremeyen örneğin on günlük hizmet süresi yetmeyen, Yüksek lisansını tamamlamamış yada alan kontenjanı doldu bahanesi ile sertifikaları verilmeyen öğretmenler uygulamayı mahkemeye taşımış ve mahkeme eğitimcileri haklı bularak haklarını gecikmeli de olsa  iade etmiş, MEB uzmanlık sertifikalarını düzenlemiştir. Sayıları çok fazla olan uzman öğretmenler ve geriden gelen yüksek lisans doktoralı eğitimciler süreci sadece mahkeme yoluyla aşabildiklerinden sorun giderek büyümeye başlamış, haklarını aramaya çalışmışlardır. Ama gel gör ki MEB uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavlarını yeniden yapmaktan ısrarla kaçınmıştır. MEB yeni sınavlar açarak sorunun çözümünü olağan mecrasına taşımak yerine Danıştay’ın eğitimciler lehine verdiği kararlara itiraz etmiş ve kariyer basamakları uygulamasının yasal yolla değil idari uygulamayla düzeltilmesi konusunda Danıştay’a siyasi baskı yapılarak kararın reddedilmesi sağlanmıştır. Bunun sonucunda mahkeme kararıyla uzman veya başöğretmen olma hakkını elde etmiş  binlerce öğretmenin uzmanlık sertifikası iptal edilmiştir. Ancak kulaktan kulağa yayılan bilgilere itiraz sürecinde MEB bazı dosyalara itiraz etmeyi unutmuş ya da bilinçli olarak itiraz etmemiştir. Böylece aynı durumda olan eğitimcilerden bazılarının uzmanlık hakları devam ederken bazılarının hakları elinden alınmıştır. Bu uygulama Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık göstermesine rağmen dikkate alınmamıştır.

Hüseyin ÇELİK döneminde başlatılan fakat adeta  kördüğüme dönüşen sözdekariyer basamakları uygulaması ile birlikte öğretmenler nasılsa uzman ve başöğretmen olacakları için fazla maaş alacakları öne sürülerek 1998 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. Maddesinde yapılan düzenlemeyle -Yönetici-öğretmen ayrımı yapmaksızın- yüksek lisan yapmış olanlara %25, doktora tamamlamış olanlara ise %40 artırımlı ek ders ücreti ödenmesi uygulamasını 21.03.2006 tarihinde kaldırmıştır. Böylece öğretmenler Dimyat’a pirince giderken bulgurdan olmuş, MEB ise adeta kendi çalışanlarına kazık atmıştır. Sonraki dönemlerde gerek sendikaların etkisiz çalışmaları özellikle yetkili sendikanın konuya duyarsız kalması nedeniyle değişen dört bakan döneminde de bir çalışma yapılmamıştır.

Ömer Dinçer döneminde 18-20 Kasım 2011 tarihleri arasında, Antalya’da “Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda sayın Dinçer’in bizzat katıldığı kariyer basamakları komisyonunda alınan tavsiye kararları sorunu çözecek nitelikte olmasına karşın ne strateji belgesi ortaya çıkabildi ne de kariyer sistemi ele alınabildi. Çünkü yine Hükümet pardon Milli Eğitim Bakanı değişmişti.

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI döneminde 1/3/2014  tarihinde TBMM’de kabul edilen Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununda 6528 sayılı yasanın mecliste kabul edilmesiyle yasanın  …. İlgili maddesi gereği mahkeme kararıyla uzmanlıkları elinden alınan öğretmenlere ödenen ücret geri alınmayacaktır denilmesine rağmen mahkeme kararlarının ilgililere ulaşmaya başlamasıyla meselenin özü ortaya çıkmıştır. Yine mağduriyet yine eziyet. Çünkü yasa metnini kaleme alan ilgili komisyon üyelerinin aklındaki ile kalemi aynı şeyi yansıtmadığından sonuç kanun tasarısı yassallaşınca  ortaya çıktı. Çünki Yasayı kaleme alanlar yasa metninde sadece öğretmene ödenen ücret deyince mahkeme masrafları ve diğer giderler uzmanlardan istendi. Eğitimcilerin eline ulaşan karar metninin sonunda eğitimcilerden 750 ila 3000 TL arasında ödemenin yapılması istenmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilgililere gönderdiği tebligat yazısında bu meblağın bir hafta içinde ödenmesini istemeleri de ayrıca düşündürücü durumdur. Uzmanlardan bir kısmı karar tepki olarak bir kısmı da imkanı elvermediğinden bu geri ödemeyi yapmayacaktır. Bu durum da uzmanların maaşlarından icra yoluyla kesinti yapılacak ve MEB uzmanlarını icralık duruma düşürecektir.  İcralık  duruma düşmek memuriyette ayıplı bir durumdur. Fakat bu ayıp uzmanların değil bu durum düşüren MEB’in duyarsız politikasıdır.

Yaklaşık oniki  yıldır yetişmiş personelini teşvik edici ve destekleyici politikalar yerine her an onlara  eziyet eden MEB entelektüel sermayesine bakış açısını değiştirmeli ve bu ayıbını bir an önce temizlemelidir. Yapılması gereken çok basittir. Yönetmeliklerin kapı arkasında kişilerin keyfiyetine göre hazırlanması yerine katılımcı bir yaklaşımla herkesin vicdani kabul göreceği bir yasa ve yönetmelik metni ve iyi niyetli uygulama ile bu sorun çözülmelidir. Tabii ki MEB’in karizmasını yerle bir eden Kariyer Basamakları sistemi de tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde  rehabilite edilerek yeniden hayata geçirilmelidir.

SON SÖZ

Öğretmenin felaketinden ne Milli Eğitim Bakanlığına ne de topluma refah çıkmaz.

Adem ÇİLEK
EYUDER Yönetim Kurulu Başkanı

Yorum yapmak için GİRİŞ yapmalısınız