MKÜ’de Öğretmen Yetiştirme Politikaları Ele Alındı

EYUDER’in katkıları ve Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde “MKÜ’de Öğretmen Yetiştirme Politikaları Ele Alındı”

Mustafa Kemal Üniversite Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından Atatürk Konferans Salonunda “Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Uygulamaya Yansımaları İle Sahne Sanatı Olarak Öğretmenlik” konulu panel ve konferans düzenlendi.
Düzenlenen organizasyona hem protokolün hem de dinleyicilerin ilgisi yoğun oldu. Katılımcıların büyük salonu doldurması üzerine diğer iki salonda video konferans sistemi le devreye sokuldu.

EYUDER Başkanı Dr. Adem ÇİLEK Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı personeli adına Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Servet Hali ve Eşine organizasyonun kaliteli şekilde gerçekleşmesindeki katkıları ve ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

 

Yoğun katılımın olduğu konferansa Vali Yardımcısı Volkan KÖKSAL, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan KAYA, Payas Belediye Başkanı Bekir ALTAN, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman DEMİREL, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet KILINÇ, Prof. Dr. Veysel EREN’ in yanı sıra bir çok akademisyen, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal KARAHAN, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve üniversitemiz öğrencileri katıldı.

   

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Servet Hali: “ Her zaman bilimin ve aklın ışığını takip edecek bireyleri yetiştirme görevi öğretmenlerin omuzları üzerindedir. Kaliteli ve etkili bir eğitimi misyon edinmiş olan üniversitemizin bu misyonu geliştirmesi için Eğitim Fakültesi olarak öğrencilerine verdiği kaliteli eğitimle rehberlik etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Gelişmiş bir ülke ve donanımlı nesillerin yetiştirilmesinin eğitime verilecek yoldan geçtiğini belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya: ” Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren öğretmen yetiştirmeye yönelik çeşitli politikalar geliştirildiği bilinmekle birlikte, öğretmen yetiştirmeye yönelik yapısal sorunların devam ettiği aşikardır. Dolayısıyla toplumsal gereksinmelerde dikkate alınarak öğretmen ihtiyacının önceden belirlenmesine ve öğretmen niteliklerinin arttırılmasına yönelik uzun vadeli planlar yapılması elzemdir. Öğretmen ihtiyacı ve sayısı önemlidir ancak öğretmen yetiştirme politikalarda öğretmen yetiştirmenin niteliğine de dikkat etmemiz gerekmektedir. Ülkelerin küresel ölçekte gelişerek dünyadaki değişime ayak uydurabilmesi için eğitimin dolayısıyla nitelik öğretmenin yetişmesi en önemli meseledir. Her ülkenin geleceğinde o toplumu yeniden inşa edecek bütün bireylerde öğretmenlerin izi olacaktır.” dedi.

   

İki bölümden oluşan programın ilk kısmı Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Uygulamaya Yansımaları konulu panel ile başladı.

Oturum başkanlığını Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Korkmaz:” Siz alt kültürleri güçlendirirseniz üst kültüre bağlılığın arttığını görüyorsunuz. O zaman öğretmeninizi yetiştirirken de tek tip yetiştiremezsiniz. Bu kültürleri bilen bunları gelecek nesillere aktaran kişiler olarak yetiştireceksiniz. Benim öğretmenim eylemini doğru kimliklerse başarıya ulaşıyor. “ dedi.

Panelde ilk sözü alan İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Şimşek öğretmen yetiştirme programının içerikleri konusunda sunum yaptı. Prof. Dr. Şimşek Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemindeki meseleleri anlamak için yükseköğretiminin yapısına bakılması gerektiğini, üniversite çatısı altında yer alan eğitim fakültelerinin sorunlarının üniversitelerin yapısal sorunlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hasan Şimşek’ten sonra söz alan Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Aydın öğretmen eğitimine panoramik bir bakış konulu sunumunu yaptı.  Aydın sunumunda: “Eğitim diye bir bilim yoktur eğitim bilimleri vardır. Eğitim birçok bilim üzerine kuruludur. Dünya ölçeğinde mühendisler doktorlara ihtiyacımız var bunların yetişebilmesi için dünya ölçeğinde öğretmenlerimiz olması gerekir. Bizim disiplinler arası panoramik bir bakışa ihtiyacımız var.” dedi.

Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli öğretmen yetiştirme ve atama politikaları hakkında sunum yaptı. Türkiye de atama politikalarının yeniden gözden geçirilmesini ve bu politikaların ihtiyaca uygun hale getirilmesinde yarar olduğunu söyledi.

Programın ikinci bölümde ise Osmangazi Üniversite Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Aydın tarafından “Sahne Sanatı Olarak Öğretmenlik” konulu konferans verildi.

Prof. Dr. Aydın konferansta dinleyicilere eğitimin ne anlam ifade ettiği, iyi bir öğretmen olmanın yolunun, sanattan ve felsefeden geçtiğini, müziksiz, sinemasız, sanatsız okulun olamayacağını söyledi. Öğretmenlerin sürekli olarak okuyan bireyler olmaları gerektiğini, kitaplarla örülü bir dünyanın öğretmenler için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Dünyanın en soylu, en nitelikli mesleği olan öğretmenliğin hakkının verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ayhan Aydın:” Hayatın ve kendinizin derinliğini fark edin. Gerçekliğin büyük resmini görün. Çocuklara, sorunsuz bir hayatı değil; sorunlarla nasıl başa çıkılacağını öğretin. Düşüncenin ve insanlığın tarihini öğrenin ve bol bol okuyun.” dedi.

Bu Gönderi Yorumlara Kapalıdır