Untitled-1

Öğretmenlik mesleği insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz hizmet alanıdır. Yegâne malzemesi insan olan ve başlı başına amaç olmaktan öte, bizleri insanlığın yüce değerlerine ulaştırmada en önemli aktör olarak görüyoruz öğretmenlik mesleğini.

Öğretmenin vazifesi, gücü oranında erdemli toplum oluşumuna katkı sağlamaktır. İnsan tanrı tarafından yaratılmış en vasıflı, en bilinçli olanı; ama aynı zamanda en vahşi, en acımasız, en girift ve anlaşılmaz davranışların da sahibi. Bu yüzden insan hayatında eğitim; davranışların doğru ve olumlu yönlendirilmesinde ve diğer hemcinslerinin haklarını gasp etmesinin engellenmesinde birinci derecede rol sahibidir. Öğretmen misyonunu yerine getirirken bu önceliği asla ihmal etmemelidir. Ne mutlu ki ülkemizde de bizlere ailemiz kadar yakın görev ve sorumluluğunun bilincinde milli ve manevi değerlerimizle gelişimimize katkıda bulunan öğretmenlerimiz var.

“Bir insanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe sevk etmek, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır” sözü icra ettiğimiz öğretmenlik mesleğinin aslında ne kadar onurlu ve ulu bir gayeye hizmet ettiğini göstermesi bakımından manidardır.

Milli ve kadim değerlerimizin günübirlik menfaatlere kurban edildiği günümüzde bu kutlu ve şiarı insana hizmet olan öğretmenlik sanatını en güzel biçimde icra etmek ile mükellefiz. Bunun için de içimizdeki eğitim ateşi ve yüksek ülküyü diri tutarak,  ideallerimiz uğruna her türlü fedakarlığa; gelecek nesillerimize örnek teşkil edecek şekilde hazır olmalı, geleceğin inşasına katkıda bulunacak yüksek değerlere sahip genç neslimizin yaşanan tüm olumsuzluk ve  medeniyet mücadeleleri içerisinden temayüz ederek ilelebet var olmasını sağlayacak gayreti göstermeliyiz..

Maruz kalacağımız tüm olumsuz durum ve şartlara manevi değerlerimizi ve yüksek mesleki ahlakımızı diri tutarak başarıya ulaşabiliriz. İnsan yaşamı soylu ve değerler mefhumu üzerine kurulu ve onun en önemli harcı olan öğretmenler ise bu manevi değerleri görevin yanında bir gönül sorumluluğu olarak taşıyan; öğrenen, öğreten, öğrenmek isteyenin hizmetkârı olan yürek soyluluğu içerisinde, yoğun bir sabırla zaman ve mekân kavramı tanımadan mesleğini icra eden fedakâr bir varlık… Öğretmenlerimiz.

Kazanılması ve muhafaza edilmesi gereken asıl büyük servet; makam, unvan, para ve şöhretten öte insanlığın yüksek değerleri olan erdem ve bilgeliktir. Gönlümüzü, ruhumuzu bu ulvi erdemlerle bezeyerek donatmalı ve bu amaçlarımızdan vazgeçmeden yolumuza devam etmeliyiz.

Atatürk’ün de işaret ettiği yüksek ülkü ve medeniyet değerlerinden oluşan, çağdaş ve güç timsali kalelerimiz olan gençlerimiz hiç şüphesiz bu onuru taşıyan fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimiz sayesinde yükselecektir.

Bu vesile ile vatan topraklarımızın her bir karışında ve görevlendirildiği yerlerde öğretmenlik onurunu ve sorumluluğunu özveri ile yürüten ve yürütmüş olan elleri öpülesi tüm öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü onur ve saygıyla kutlarız.


EYUDER Yönetim Kurulu Adına
Dr. Adem ÇİLEK
Başkan

Bu Gönderi Yorumlara Kapalıdır