adalet

OKUL LİDERLERİNİ GELİŞTİRME, DESTEKLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ

Amerika’da okul müdürlerinin okullarıyla sadece bir yıllık iş sözleşmesi yaptığını biliyor muydunuz?

Bu, her yıl okul müdürlerinin anlaşmalarını yenilemek için yüksek performans sergilemesi gerektiği anlamına gelir.

Okul yılının sonunda, bir müdür okul ve öğrenci başarısı ile ilgili beklenenleri karşılayamazsa, yasal bir uyarı alır veya işini kaybeder.

Bu makale okul müdürlerinin gelişimine, desteklenmesine ve değerlendirmesine rehberlik edecek bir çerçeve oluşturması açısından okuyuculara bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

Amerika’ da ki okul müdürlerinin nasıl değerlendirildiğini gösteren resmi bir çerçeve planı olan bu çalışma, başka bir deyişle Eğitim Liderliği, Yetenek Yönetimi, Örgüt Sistemleri, Kültür ve İklimi içeren bu dört alan, okul öncesi dönemden başlayarak ortaöğretim sonuna kadar devlet okullarında hizmet veren okul müdürlerinin performansını değerlendirmek için kullanılır.
Alan 1: Eğitim ve Öğretim Liderliği

 

Eğitim ve öğretim liderleri, tüm öğrenciler için yüksek beklentilere odaklanmış hedefler paylaşılan bir vizyon ve misyon geliştiririr. Aynı zamanda müfredat, öğretim ve öğrenci gelişimini sürekli izleyerek ve geliştirerek tüm öğrencilerin başarı, bilgi ve yetenek kazanımlarını sağlar.
1.1 Paylaşılan Vizyon, Misyon ve Hedefler – Liderler iş birliği çerçevesinde  tüm öğrenciler ve çalışanlar için yüksek beklentileri desteklemek amacıyla vizyon, misyon ve hedefler geliştirir, uygular ve sürdürürler.
1.2 Müfredat, Öğretim ve Değerlendirme – Liderler, müfredat, öğretim ve değerlendirmede standartlara dayalı  ortak bir en iyi uygulamalar anlayışı geliştirirler.
1.3 Sürekli İyileştirme – Liderler süreci izlemek – değerlendirmek ve başarı açıklarını kapatmak amacıyla ölçekleri, veri sistemlerini ve sayılabilir yöntemleri kullanırlar.

Alan 2: Yetenek Yönetimi
Eğitim liderleri, yüksek nitelikli personeli işe almaya, seçmeye, desteklemeye ve elinde bulundurmaya yönelik uygulamaları hayata geçirerek ve mesleki öğrenim için yüksek kaliteli sistemlere bağlılık sergileyerek tüm öğrencilerin başarısını ve kazanımlarını garanti altına almaktadır.
2.1 İşe Alım, Seçme ve Geliştirme – Okulun veya ilçenin vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini uygulamak için gereken etkin eğitimcileri görevlendirir, seçer, destekler ve korur.
2.2 Mesleki Öğrenme – Okul veya ilçenin vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini ilerletmek için verilerin kullanımı yoluyla yüksek kaliteli bir öğretim vizyonu ve sürekli iyileştirme temel alınarak oluşturulmuş işbirlikçi bir mesleki öğrenme sistemi oluşturur.
2.3 Gözlem ve Performans Değerlendirmesi – Standart tabanlı öğretimin yapılanmasında yüksek kaliteyi sağlar.

Alan 3: Örgütsel Sistemler
Eğitim liderleri, güvenli, yüksek performanslı bir öğrenme ortamı için örgütsel sistemleri ve kaynakları yöneterek tüm öğrencilerin başarılarını ve kazanımlarını sağlarlar.
3.1 Operasyonel Yönetim – Öğrenci başarısını ve okul gelişimini desteklemek için örgütsel sistemleri ve kaynakları stratejik olarak düzenler.
3.2 Kaynak Yönetimi – Öğretmen ve öğrenmeyi destekleyen mali, eğitimsel ve teknoloji kaynakları için bir sistem kurar.

Alan 4: Kültür ve İklim
Eğitim liderleri, olumlu bir kültür ve iklimi teşvik ederek ve etik davranış ve bütünlüğü modelleyerek, çeşitli toplum ihtiyaç ve çıkarlarına yanıt vermek üzere aileler ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin başarısını ve kazanımlarını sağlarlar.

 

4.1 Aile, Topluluk ve Paydaş Katılımı – Okulun ve ilçenin vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini desteklemek için aileler, topluluk ortakları ve diğer paydaşlarla aktif olarak etkileşim kurarak ve işbirliği içinde tüm öğrencilerin gelişimini teşvik etmek için profesyonel nüfuz kullanır.
4.2 Okul Kültürü ve İklimi – Öğrenci başarısı ve yetişkin ve öğrenci davranışları için yüksek beklentiler için olumlu bir iklim oluşturur.
4.3 Eşitlik ve Etik Uygulamaları – Okulun / bölgenin tüm üyeleri için ahlaki kararlar, kültürel yeterlilikler, sosyal adalet ve kapsayıcı uygulama üzerine odaklanmayı sürdürür.
Yukarıda belirtildiği gibi, ABD’de okul liderleri, Öğretim Liderliği, Yetenek Yönetimi ve Örgüt Sistemleri, Kültür ve İklim’i içeren bu dört alanda yeterlik göstermelidir. Bu dört alan üzerindeki performanslarına dayanarak, terfi ettiriliyor veya işlerini kaybediyorlar. Bu nedenle, her okul liderinin bu dört alanda bilgi ve becerilerini geliştirmeye devam etmesi çok önemlidir.

 

Çeviri: Fatma Alaca

Yazar: Dr. Olcay Yavuz.
Assistant Professor & Program Coordinator
Educational Leadership & Policy Studies Department
Southern Connecticut State University

Bu Gönderi Yorumlara Kapalıdır