adalet

Bu makalenin amacı Türk Eğitim Sisteminde “SOSYAL ADALETİ ve FIRSAT EŞİTLİĞİNİ” sağlayabilecek adil, veri ve araştırmaya dayalı “Yerli ve Milli” Türk Okul Finansman Modeli hakkında okuyucuya bilgi vermektir.

Yakın bir zamanda TEOG gitti ve “Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” geldi. Yeni gelen sınavsız mahalli yerleştirme sistemi ve Milli Eğitim Bakanımızın açıklamaları Türk Eğitim Sisteminde ki okullarımızın sadece %10′u mu nitelikli tartışmasını beraberinde getirdi.

Okulları nitelikli kılan nitelikli liderler, nitelikli öğretmen ve nitelikli öğrencilerdir.

Bu makale Türkiye’de ki tüm okullarımızın kaynak olarak eşitlenmesini sağlayacak ve nitelikli, niteliksiz okul tartışmasını kısmen de olsa sona erdirebilmek için hazılanmıştır.

Gariban ve yoksul çocuklarımızı kalitesiz okullara mahkûm etmekten kurtarıp, Türkiye genelinde tüm okullarımızda her öğrencimize eşit ve kaliteli eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunulabilmesini sağlayabilmek için adil, veri ve araştırmaya dayalı “Yerli ve Milli” Türk Okul Finansman Modeli geliştirilmelidir.

Bizim çocuklarımızın dünyadaki akranlarının gerisinde kalmaması için bize has “Yerli ve Milli” Türk Okul Finansman Modeli okullarımızın %100′nün nitelikli hale getirilmesinde çok önemli rol oynacaktır.

Amerika ve Avrupa ülkelerinde, genelde okullar arası seviye farkının yüzde 10’u geçmediği görüyoruz. Fakat Türk eğitim sisteminde bölgeler, iller, ilçeler hatta farklı mahalleler arasında bile okul kalitesi bakımından uçurumlar bulunmaktadır.

Eğer ki Edirne’den Ardahan’a kadar, yurdun her yanında ve her okulunda kaliteli eğitim sunamaz isek, adrese dayalı yerleştirme sistemi ile, “EĞİTİM DE SOSYAL ADALETSİZLİK ve FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ” her geçen gün artacak ve hem etik ve hemde hukuki anlamda devletimiz tüm öğrencilerimize 21. Yuzyılda ihtiyaç duydukları becerileri kazanmasını sağlayamayacaktır.

Genel olarak bir eğitim öğretim yılında bir öğrencinin  masrafını yaklaşık olarak 1000 TL olarak belirlenmiştir.

Durumumuz böyle iken her öğrenci başına 1000 TL harcama yaparak okullarız arasında ki nitelik farkını kapatamayız. Bu yüzden, bizler yaratıcı, veri ve araştırmaya dayalı “Yerli ve Milli” Türk Okul Finansman Modeli geliştirmeliyiz.

Her öğrenci başına eşit harcamalar yapmak yerine okullarımıza “Farklılaştırılmış Özkaynaklar ve Finans Destek Sistemi” getirilmelidir.

Sizlere eğitim sistemimizde ki mevcut adaletsizliklerin giderilmesini sağlayabilecek ve okullarımızın yer aldığı sosyo-ekonomik düzeye göre eşitsizliğin azalmasını sağlayabilecek çok basit bir model sunacağım.

1. Fakir Öğrenci Maddi Destek Programı: Fakir aile çocukları anne ve babalarından evde yeterli sosyal, kültürel ve akademik destek alamadıkları için, mesela devletimizin okulda ki her fakir öğrenci başına 200 TL ekstra hacaması düşünülebilir.

 2. Özel ve Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Maddi Destek Programı: Genel eğitimde olan öğrencilere oranla, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin başarılı olabilmeleri için

daha fazla desteğe ve yardıma ihtiyacları olduğu için, devletimizin okulda ki her özel ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerimize öğrenci başına 900 TL ekstra hacaması düşünülebilir.

 3. İkinci Dil Öğrenen Öğrencilere Maddi Destek Programı: Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, milyonlarca Suriyeli öğrenci Türk okullarına kayıt oldu. İkinci dil olarak Türkçemizi öğrenmeye çalışan öğrencilerimize devletimizin öğrenci başına 500 TL ekstra hacaması düşünülebilir.

 4. Öğretmen ve İdareci Mesleki Gelişim Maddi Destek Programı: Nitelikli olarak sayılmayan her okulun öğretmen ve idarecilerinin ihtiyac analizlerine göre kapsaml mesleki gelişimleri için, devletimizin nitelikli olmayan her okul için yaklaşık 30000 TL ekstra hacaması düşünülebilir.

5. Kalabalık Okullara Maddi Destek Programı: Bir okulun sınıfında 20′den fazla öğrencisi varsa, bu okullar, kalabalık sınıfta ki her öğrencisinin ihtiyaçlarını karşılamak için hükümetten, fazladan para almalıdır ki ek destek öğretmenler ve personel temin edebilsinler

6. Bina Bakım ve Onarım Maddi Destek Programı: Bazı okul binalarımızın ciddi bir şekilde bakıma ihtiyacı var. Her okul binası 21. yüzyıl standartlarına göre tasarlanmalıdır mesela her okulumuz da yüksek kaliteli bilgisayar ve multimedya merkezi, spor salonu, ileri düzeyde fen laboratuarları, kütüphane, müzik ve sanat odası olması gerekmektedir.

 7. Psikolojik Danışman Maddi Destek Programı: Nitelikli olarak sayılmayan okullarda ki her çocuğun sosyal, duygusal ve kariyer gelişimini iyileştirmek için, bu okullara ekstra psikolojik danışman atanmalıdır. Nitelikli olarak sayılmayan okullarda ki öğrenci başarısını iyileştirmek için öğrenci ve psikolojik danışman oranı 1 ila 150 arasında olmalıdır.

 8. Veli Katılım Maddi Destek Programı: Ebeveynlerin öğrenci başarısını artırmak için bilgi ve becerilerini gelistirmeye yönelik programlar hazılamak amacıyla hükümet nitelikli olarak sayılmayan okullara özel veli katılımını arttırıcı mali destek programları sağlamalıdır.

Kısaca yukarı verilen 8 genel madde başlığı altında geliştirilen yaratıcı, veri ve araştırmaya dayalı “Yerli ve Milli” Türk Okul Finansman Modeli Türkiye genelinde eşit ve adil parasal ve personel kaynak dağıtımına vesile olacak ve Türkiyemizin dünyanın en gelişmiş ve modern ülkeleri arasında yerini almasını sağlayabilecektir.

Gariban ve yoksul çocuklarımızı kalitesiz okullara mahkûm etmekten kurtarıp, sadece yüzde 10’u değil bizim tüm okullarımızda okuyan her çocuğumuzun global dünyadaki akranları ile fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlalarında rekabet edecek düzeye ulaşmasını sağlayacağız.

 

Bu Gönderi Yorumlara Kapalıdır