KISACA EYUDER’İ TANIYALIM

 10 Ekim 2009  yılında kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Hiçbir siyasi partiye destek vermez. Kişiye ve kuruma bağlı değildir. Ülkemizde, bölgesel ve yerel bazda, sürdürülebilir EĞİTİM ve KALKINMA içinde “İşimiz Eğitim Gücümüz Eğitim” sloganıyla bireysel ve mesleki  yaşamın yerel, ulusal ve uluslar arası işbirliği yaparak rol model olabilecek pilot projeler üretmek, kongre sempozyum ve çalıştaylar ile eğitimde güncel ve gelecekle ilgili farkındalık etkinlikleri düzenler.

 BU İLÂNIN SİZLE İLGİSİ NEDİR?

Derneğin amaçlarına uygun sosyal sorumluluk çalışmalarında yer almak, yerelde bulunduğunuz bölgenin eğitim ve sosyal yaşam kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla siz de bizimle çalışabilirsiniz.

NASIL TEMSİLCİ OLUNUR?

Temsilcilik başvurusu, ilk olarak, derneğe asil üye olmak ile başlar. Daha sonra yazılı dilekçe ile temsilciliğe başvurulur. Temsilcilik başvurusu yapan kişi, aşağıda ve web sitemizde yer alan dernek tüzüğündeki, derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmiş sayılır. Merkezi Ankara’da olan derneğimize yapılan başvurular, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

TEMSİLCİLİK SEÇİLİRKEN, HANGİ PARAMETRELER DİKKATE ALINACAK?

Öncelikli olarak, temsilcinin; Misyonu ve Vizyonu olmalıdır. Sosyal sorumluluk çalışmalarına ilgi duymalıdır. Derneğimize eğitime katkı sunabileceğini düşünen özel ve kamu kurumu çalışanları yanında her her birey başvuru yapabilir.

DERNEK TEMSİLCİSİ NE İŞ YAPAR?

Söz konusu temsilcilik, tamamen gönüllülük hareketi olduğundan dolayı, temsilciden beklenilenler, temsilcilik sözleşmesi ile temsilciye ulaştırılır. Temsilcinin görev tanımı için 

TEMSİLCİ, ÇALIŞMA EKİBİ KURABİLİR Mİ?

Her il ve ilçede, bir il temsilcisi kendisine yardımcı olmak üzere, 5 kişilik bir ekip kurmalıdır. Bu ekip arkadaşlarını da yönetim kuruluna bildirir.

DERNEK TEMSİLCİLERİNDEN BEKLENİLENLER (Görev Tanımı)

 1.  İl ve İlçe temsilcisi, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden sonra, dernek adına il ve İlçe en yetkili kişidir.
 2.  İl ve İlçe temsilcisinin onayı, Yönetim Kurulu kararı ile alınır. Temsilci, İl ve İlçe sorumluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Görevleri ve sorumluklarını yerine getirmeyen temsilcinin görevi, yönetim kurulu kararı ile fes edilir.
 3. Temsilci, Derneğin projelerini, Genel merkez açıklamadan 3’cü şahıslara açıklayamaz.
 4. Temsilci, bulunduğu İl ve İlçede, proje yapma isteğini genel merkeze bildirmeli ve onay almalıdır.
 5. İl ve İlçe temsilcisi, kamu kurumu niteliğindeki kurum temsilcileriyle yapacağı görüşmeleri ve basına yapacağı açıklamaları önceden MYK’a bildirmek zorundadır.
 6. Yerel yönetim ve kamu kurum kuruluşlarıyla iyi ilişkiler kurar ve proje desteği verir. Ancak hiçbir şekilde siyasi partiye destek veremez ve bunu alenen belirli edemez.
 7. İl ve İlçe temsilcisi, Genel Merkez tarafından verilen bir görevi, zamanında ve en iyi şekilde yerine getirmek için en yüksek çabayı gösterir.
 8. İl ve İlçe temsilcisi, Genel Merkez tarafından gönderilen belge, afiş, broşür vb., bulunduğu ildeki eğitim kurumlarına, eğitimcilere  ve dernek üyelerine ulaştırılmasını sağlar.
 9. Dernek üyesi olmak isteyenleri yönlendirir.
 10. İl ve İlçe temsilcileri, diyaloğa açık, kendine öz-güveni olan ve çevresinde örnek gösterilecek bir kişi olmak için çaba gösterir.
 11.  İl ve İlçe temsilcileri, yaptıkları etkinlikleri, her 6 ayda bir, düzenli olarak Etkinlik Raporu olarak Genel Merkez’e elektronik ortamdan ulaştırmak zorundadır.
 12. İl ve İlçe temsilcileri, MYK’a karşı sorumludur.
 13. Derneğin temsilcisi, bulunduğu İl ve İlçede, Seminer, toplantı ve konferans düzenler. Bunlar için genel merkezden destek alır ve ortak program düzenler.
 14. Temsilci, yönetim kurulunun haberi olmaksızın, bulundukları İl ve İlçede sponsor, destekçi kabul etmez.
 15. İl ve İlçe temsilcileri, dernek etkinlikleri hakkında dernek üyelerini ve dernek  üyesi olmayan eğitim gönüllülerini bilgilendirir.
 16. Temsilci yaptığı ve yapacağı tüm etkinlikleri, Facebook ve Twitter sitelerinden yayınlar. (MYK), uygun görmesi durumda, etkinlik ve haberleri, dernek web sitesi ve dernek Facebook, Twitter sayfalarında yayınlar. (sosyal medya sayfalarında, yetki, temsilci ve genel merkezidir.)
 17. İl ve İlçe temsilcisi, İl ve İlçede, eğitim gönüllüleri  ve dernek üyeleri arasında işbirliği, birlik  ve beraberliği ve iş disiplinini sağlamak için çaba gösterir.
 18. İl ve İlçe temsilcisi, bulunduğu İl ve İlçede, dernek üyeleri iletişimi sürekli canlı tutar. Dernek üyeliğine bakmaksızın sorunlarını dinler. Çözüm önerilerini dikkate alarak ve kendi çözüm önerilerini de katarak MYK’ya ve kurum kuruluşlara bilgi verir ya da rapor eder.

Temsilcilik Hakkında DETAYLI Bilgi Almak İçin 0 505 524 28 43 nolu telefonla yönetim kurulu ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Yorum yapmak için GİRİŞ yapmalısınız