19, Haziran, 2024

EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği)

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası ‘Eğitim’ etkinlikleri düzenlemek, eğitimcileri nitelikli meslek odası yapılandırmasına kavuşturmak ve saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Teorisyenleri ve uygulayıcıları aynı platformda buluşturarak, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini kullanan, bilgi, değer ve teknoloji üretebilen nesillerin yetiştirilmesini desteklemektir.

İlkelerimiz

Demokratik, bilimsel, milli, manevi ve evrensel değerleriyle çağdaş bir toplumun oluşturulmasını sağlayacak eğitim etkinliklerini desteklemektir. Ülkemizin eğitim sorunlarını dile getirerek, çözümlerin geliştirilmesinde akademisyenler ve uygulayıcılar ile birlikte çalışmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlemektir. Eğitimin desteklenmesi için resmi ve özel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Değerlerimiz

 • Atatürk İlkelerine, milli ve manevi değerlere bağlılık
 • Demokratik, Laik ve Hukuk devletine saygı
 • Hukukun üstünlüğüne inanç
 • İnsan hak ve özgürlüklerini sahiplenme
 • Çevre Bilincini destekleme
 • Gençliğe güven
 • Dürüstlük,
 • Çalışkanlık

Etkinlik Alanlarımız

 • Yerel, bölgesel ya da ülkeler arası ‘Eğitim’ etkinlikleri düzenlemek veya destek vermek
 • Öğretmen, yönetici ve tüm eğitim personelinin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitim etkinliklerini düzenlemek, düzenlenmesine destek vermek
 • Eğitim sorunlarına çözüm üretmek için akademisyenleri ve uygulayıcıları bir araya getirerek sivil toplumunun sesini duyurmak
 • Eğitimle ilgili iyi uygulamaları ya da bilimsel araştırmaları ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay vb. eğitim etkinliklerinde paylaşmak
 • Yerli eğitim modelleri üzerinde çalışmak ve uygulanmasına yardımcı olmak
 • Meslek odası yapılanmasını gerçekleştirmek
 • Tüm eğitimcilerin özgür bir şekilde eğitimsel çalışmalar yapabilecekleri ortam geliştirmek
 • Eğitimin değişim ve dönüşüm sürecinde sınıf ayrımı gözetmeksizin eğitim çalışanlarının eğitim sistemine artı değer katacak çalışmalar yapabilecekleri ortam hazırlamak
 • Eğitim bilimlerinde araştırma projeleri gerçekleştirmek, desteklemek ve sonuçlarını kamuoyu ve karar vericilerle paylaşarak, ulusal tabanlı ancak evrenseli de yakalamış eğitim politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesini etkilemek ve yön vermek
 • Eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekerek, eğitim çalışanlarının toplumda hak ettiği değere ulaşmasına katkı sağlamak
 • Yaptığı eğitim araştırmalarının sonuçlarını kitap, dergi, e-kitap vb. şekilde yayıncı kuruluş olarak yayımlamak
 • Çağdaş Yönetim Bilimleri hakemli dergimiz üzerinden süreli yayın

2010 - 2017 Faaliyetlerimiz

Derneğimizin düzenlemekte olduğu tüm faaliyetler ücretsiz olup eğitimcilerimizin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla kamu yararı gözetilerek düzenlenmektedir.

 • Eğitim Kurumları Yöneticilik Sınavlarına Hazırlık Kursu (2009)
 • Eğitim Yönetimi Forumu-I (9 Ekim 2010 Ankara)
 • Kamu Hizmet Standartları Semineri (2010)
 • Stratejik Plan Hazırlama Seminerleri ve Online Destek (2010-2011)
 • Eğitim Yönetimi Forumu-II (22-23 Ekim 2011 Ankara)
 • Proje Çevrim Yönetimi Semineri (2010)
 • Müdür/Müd. Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kursu (2011)
 • Mesleki ve Teknik Eğitimde Yapısal Arayışlar Çalıştayı-I- EYUDER &ATO (24 Ocak 2012 Ankara)
 • Okul Liderliğinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı (26 Nisan 2012 Kırıkkale)
 • Eğitim Yönetimi Forumu-III (12-13 Ekim 2012 Nevşehir)
 • Mesleki ve Teknik Eğitimde Yapısal Arayışlar Çalıştayı-II- EYUDER &TOBB ETÜ (24 Mayıs 2013- Ankara)
 • Eğitim Yönetimi Forumu-IV (3-5 Ekim 2013 Balıkesir)
 • Lider Öğretmenim Semineri (24-28 Haziran 2013 Ankara)
 • Lider Öğretmenim Semineri (9-13 Eylül 2013 Eskişehir)
 • Lider Öğretmenim Semineri (10-11 Ekim 2013 Tunceli)
 • Eğitim Yönetimi Forumu-V (11-13 Eylül 2014 Konya)
 • Eğitim Yönetimi Forumu-VI (5-7 Kasım 2015 Girne/ KKTC)
 • Eğitim Yönetimi Forumu-VII (3-5 Kasım 2016 Girne/ KKTC)
 • Eğitim Yönetimi Forumu-VIII (17-19 Ekim 2017 Ankara)

Son Haberler

}